https://sevastopol.press/2016/03/30/vse-12-zapovednyh-territorij-ostalis-zapovednymi/
Все 12 заповедных территорий остались заповедными