https://semmaterials.com/jumlah-dari-2-kalinya-sebuah-bilangan-bulat-dan-5-adalah-sama-dengan-selisih-yang-didapatkan-dengan-mengurangkan-1-dari-bilangan-bulat-mula-mula-carilah-bilangan-bulat-mula-mula-tersebut/
Jumlah dari 2 kalinya sebuah bilangan bulat dan 5 adalah sama dengan, selisih yang didapatkan dengan mengurangkan 1 dari bilangan bulat, mula-mula. Carilah bilangan bulat mula-mula tersebut!