https://s-zem.ru/sozdanie-odnostranichnogo-sajta.html
Создание одностраничного сайта