https://qazbrand.info/all/22015/kursty-zh-mys-ekonomika-t-uekel-m-n-funktsiyalary-zh-ne-zh-ktelu-qazbrand-info/
Курстық жұмыс: Экономика | Тәуекел мәні, функциялары және жіктелуі | Qazbrand.info