https://qazbrand.info/all/20981/kursty-zh-mys-ekonomika-aza-stan-respublikasynda-y-inflyatsiyany-erekshel-kter-qazbrand-info/
Курстық жұмыс: Экономика | Қазақстан Республикасындағы инфляцияның ерекшеліктері | Qazbrand.info