https://prprel.ru/fakty/dozhdatsya-togo-samogo-cheloveka.html
Дождаться того самого человека