https://privl.ru/interesno/otec-kategoricheski-protiv.html
Отец категорически против!