https://novosti-kosmonavtiki.ru/news/84282/
В США запущен очередной спутник СПРН