Don't have Telegram yet? Try it now!
https://norpaster.ru/2020/09/25/%d5%b4%d5%a5%d5%bf%d6%80%d5%b8%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d6%80%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%bd%d5%a1%d6%80%d5%a4%d5%b6-%d5%ab%d6%80-%d5%b0%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%ad%d5%b8%d5%bd%d5%a8-%d5%bf%d5%be%d5%a5/
Մետրոյում երիտասարդն իր հեռախոսը տվեց անծանոթ երեխային. այդ քայլով նա հուզել է միլիոնավոր մարդկանց