Don't have Telegram yet? Try it now!
https://norpaster.ru/2020/09/22/%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d6%80%d5%a8-%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%a1%d5%ae%d5%ab%d5%b6-%d6%83%d5%b8%d6%84%d6%80%d5%ab%d5%af%d5%ab%d5%b6-%d5%a9%d5%b8%d5%b2%d5%a5%d6%81-%d5%b1%d5%b4%d5%bc%d5%a1%d5%b6-%d6%81%d6%80/
Մայրը նորածին փոքրիկին թողեց ձմռան ցրտին և հեռացավ, ահա, թե ինչպես պահապան հրեշտակը փրկեց նրա կյանքը. անհնար է առանց արցունքների ընթերցել այս պատմությունը