Don't have Telegram yet? Try it now!
https://norpaster.ru/2020/02/08/%d5%b6%d5%a1-%d5%a3%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%a1%d6%80-%d5%b9%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d5%b8%d6%80%d5%ba%d5%a5%d5%bd%d5%a6%d5%ab-%d6%83%d5%b8%d5%ad%d5%a5%d6%80-%d5%a1%d5%b6%d5%be%d5%a1%d5%a4%d5%b8/
Նա գումար չուներ, որպեսզի փոխեր անվադողերը: Բայց այն, ինչ տեղի ունեցավ հետո Ձեզ վրա մեծ տպավորություն կթողնի. Երջանկությունը չնչին բաների մեջ․․․