Don't have Telegram yet? Try it now!
https://norpaster.ru/2020/01/21/%d5%b7%d5%a1%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%b8%d5%9e%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d6%84-%d5%b0%d5%a1%d5%be%d5%af%d5%ab%d5%a9%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a8-%d5%ba%d5%a1%d5%b0%d5%a5%d5%ac-%d5%bd%d5%a1%d5%bc/
Շարունակո՞ւմ եք հավկիթները պահել սառնարանում․ Դուք առանց իմանալու վտանգում եք Ձեր կյանքը․․․