Don't have Telegram yet? Try it now!
https://norpaster.ru/2020/01/11/14-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%b2%d5%bb%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a8-%d6%84%d5%b6%d5%a1%d5%ae-%d5%aa%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af-%d5%b4%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d6%81%d5%a5%d5%ac/
14 տարեկան աղջնակը քնած ժամանակ մահացել է․ Նրան սպանողին մայրը գտել է հենց նրա անկողնու մեջ․․․