Don't have Telegram yet? Try it now!
https://norpaster.ru/2020/01/06/%d5%b0%d5%a5%d5%bf%d5%a1%d6%84%d6%80%d6%84%d5%ab%d6%80-%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%a4-%d5%a5%d5%b6-%d5%a7%d5%bd-%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%b5%d6%84%e2%80%a4%e2%80%a4%e2%80%a4-%d5%af%d5%ab%d5%b6%d5%a8/
Հետաքրքիր մարդ են էս կանայք․․․ Կինը որոշել է բաժանվել ամուսնուց, որովհետև վերջինս իրեն շատ է սիրում և երբեք չի վիճում