Don't have Telegram yet? Try it now!
https://norpaster.ru/2019/12/23/%d5%a1%d5%b5%d5%bd-%d5%a6%d5%b8%d6%82%d5%b5%d5%a3%d5%a8-%d5%b8%d6%80%d5%a4%d5%a5%d5%a3%d6%80%d5%a5%d6%81-%d5%a5%d5%bc%d5%b5%d5%a1%d5%af-%d5%a5%d6%80%d5%a5%d5%ad%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%bd/
Այս զույգը որդեգրեց եռյակ երեխաների, սակայն 2 շաբաթ անց բժիշկն անսպասելի բացահայտում արեց