Don't have Telegram yet? Try it now!
https://norpaster.ru/2019/12/07/%d5%b4%d5%a1%d6%84%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b0%d5%ab%d5%b6-%d5%a3%d5%b6%d5%a1%d6%81-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%a8-%d5%b0%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%84%d5%a5%d5%ac%d5%b8%d6%82-%d5%b8%d6%80%d5%bf%d5%a5/
Մաքրուհին գնաց համարը հավաքելու, որտեղ մի քանի  օր ապրել էին երկու երիտասարդ. սավանների տակ հայտնաբերածը ստիպեց նրան արտասվել…