Don't have Telegram yet? Try it now!
https://norpaster.ru/2019/12/07/%d5%a5%d6%80%d5%a5%d6%84-%d5%a5%d6%80%d5%a5%d5%ad%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%b6-%d5%b8%d6%82-%d5%b0%d5%b2%d5%ab-%d5%af%d5%ab%d5%b6%d5%a8-%d5%b4%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d6%81%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%b4%d5%b8/
Երեք երեխաներն ու հղի կինը մահացան ամուսնու աչքի առաջ…դա անում են գրեթե բոլորը…զգոն եղեք՝ դժբախտությունից խուսափելու համար