Don't have Telegram yet? Try it now!
https://norpaster.ru/2019/12/01/%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d6%80%d5%ab%d5%af-%d5%a3%d5%ab%d5%bf%d5%a5%d5%9e%d5%bd-%d5%ab%d5%b6%d5%b9%d5%b8%d6%82-%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%be%d5%a1%d5%ae-%d5%bf%d6%87%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%aa%d5%a1%d5%b4/
Մայրիկ, գիտե՞ս ինչու Աստված տևական ժամանակ քեզ փոքրիկ չի պարգևել.-հարցրեց 3 տարեկան աղջիկս…