Don't have Telegram yet? Try it now!
https://norpaster.ru/2019/11/30/%d5%af%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%a8-%d5%b6%d5%b4%d5%a1%d5%b6-%d5%a7-%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%80%d5%b3%d5%ab-%d5%ab%d5%bd%d5%af-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%a8%d5%9d-%d6%83%d5%b8/
Կյանքը նման է սուրճի, իսկ աշխատանքը՝ փողի.-առակ կյանքի մասին, որը պետք է իմանա յուրաքանչյուրը…