Don't have Telegram yet? Try it now!
https://norpaster.ru/2019/11/01/%d5%b4%d5%ab-%d5%a5%d6%80%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%bd%d5%a1%d6%80%d5%a4-%d5%a1%d5%b2%d5%bb%d5%ab%d5%af-%d5%a1%d5%b6%d5%b0%d5%b8%d6%82%d5%b5%d5%bd-%d5%ab%d5%b6%d5%b9-%d5%b8%d6%80-%d5%a2%d5%a1%d5%b6-%d5%a7/
Մի երիտասարդ աղջիկ անհույս ինչ-որ բան էր փնտրում ջրում. Մի քանի վայրկյան անց բոլորը զարմանքից ապշեցին…