Don't have Telegram yet? Try it now!
https://norpaster.ru/2019/10/26/%d5%ae%d5%b6%d5%b8%d5%b2%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a8-%d5%a5%d6%80%d5%a5%d5%ad%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%a8%d5%b6%d5%a4%d5%a1%d5%b4%d5%a5%d5%b6%d5%a8-%d5%b4%d5%ab-%d6%84%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d6%80%d5%b8/
Ծնողները երեխային ընդամենը մի քանի րոպեյով թողեցին մենակ մեքենայի մեջ. Վերադառնալով՝ տեսածից ուղղակի սարսափեցին…