Don't have Telegram yet? Try it now!
https://norpaster.ru/2019/10/03/%d5%a5%d6%80%d5%a2%d5%a5%d6%84-%d5%a4%d5%a5%d5%b6-%d5%b4%d5%ab-%d5%b6%d5%a5%d5%bf%d5%a5%d6%84-%d5%a1%d5%b5%d5%bd-%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%af%d5%a5%d6%80%d5%a8-%d5%a4%d6%80%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%af%d5%ab/
Երբեք դեն մի նետեք այս պարկերը. Դրանց կիրառման մի շարք կարևոր ձևեր կան. Երբ իմանաք ՍԱ, այդ պարկերը ոսկուց թանկ կգնահատեք…