Don't have Telegram yet? Try it now!
https://norpaster.ru/2019/09/25/%d5%a5%d6%80%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%bd%d5%a1%d6%80%d5%a4%d5%a8-%d5%a1%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb%d5%a1%d6%80%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5/
Երիտասարդը ամուսնության առաջարկություն արեց իր սիրելիին. Այսպիսի առաջարկությունը անհնար է մերժել. Սա տեսնել է պետք…