Don't have Telegram yet? Try it now!
https://norpaster.ru/2019/08/25/%d5%bd%d5%bf%d5%b8%d5%b4%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d5%ac%d5%b8%d5%a3%d5%ab-%d5%af%d5%ab%d5%b6%d5%b6-%d5%ab%d5%b6%d5%b1-%d5%bd%d5%b8%d5%be%d5%b8%d6%80%d5%a5%d6%81%d6%80%d5%a5%d6%81-%d5%a8%d5%b6%d5%a4%d5%a1/
Ստոմատոլոգի կինն ինձ սովորեցրեց ընդամենը մի քանի րոպեում հեռացնել ատամնաքարերը և սպիտակեցնել ատամները. Ատամնաբույժները Ձեզ հաստատ չեն ասի ՍԱ…