Don't have Telegram yet? Try it now!
https://norpaster.ru/2019/08/24/%d5%a3%d5%ab%d5%bf%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a8-%d5%ba%d5%b6%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6-%d5%b8%d6%80-%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a8-%d5%ac%d5%be%d5%a1%d6%81%d6%84-%d5%b9/
Գիտնականները պնդում են, որ տանը լվացք չորացնելը շատ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ Է, մանավանդ երեխաների և ծերերի համար…