Don't have Telegram yet? Try it now!
https://norpaster.ru/2019/07/20/%d5%b6%d6%80%d5%a1%d5%b6%d6%84-%d5%b8%d5%be%d6%84%d5%a5%d6%80-%d5%ba%d5%a1%d5%b0%d5%a5%d5%ac-%d5%a5%d5%b6-%d6%87-%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a5%d5%b6-%d5%ad%d5%bd%d5%b0%d5%b4-%d5%b4%d5%a5%d5%bf%d5%a1%d5%b2/
Նրանք, ովքեր պահել են և ունեն ԽՍՀՄ մետաղադրամներ կարող են միլիոնատեր դառնալ. Գիտե՞ք ինչպես…