https://mehrarz.com/airdrop/%d9%87%d8%a7%db%8c-hi/
های hi از تکنولوژی بلاکچین برای ایجاد ابزارها و خدماتی استفاده می کند که از انجمن ها و کامیونیتی ها قدرت میگیرند. اعضای های hi صاحبان یا stakeholder های اصلی اکوسیستم بوده و هدف اصلی این کسب و کار افزایش…