https://mehrarz.com/airdrop/%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%88%d8%af-runnode/
ران نود RunNode یک راه حل برای مشکل مقیاس پذیری سولانا Solana است که با استفاده از توسعه API مربوط به Node-as-a-service، اجازه مقیاس پذیری اتوماتیک سایز نودها را برای کنترل افزایش ترافیک در شبکه، به وجود می آورد. ران…