Don't have Telegram yet? Try it now!
https://mehrabane.ir/view/430%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9_/-
من از پروژه راه اندازی کارگاه تولیدی بلوک در مهربانه حمایت کردم. از شما هم دعوت می‌کنم در این کار خیر سهیم شوید