Don't have Telegram yet? Try it now!
https://mehrabane.ir/view/423%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87_%D9%88%DB%8C%D9%84%DA%86%D8%B1_%D9%88_%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%B3%DA%A9%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84_%D8%B7%D8%A8%D8%B3/-
من از پروژه تهیه ویلچر و کالسکه برای کودکان معلول طبس در مهربانه حمایت کردم. از شما هم دعوت می‌کنم در این کار خیر سهیم شوید