Don't have Telegram yet? Try it now!
https://mehrabane.ir/view/408%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87_%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/-
من از پروژه تهیه لوازم التحریر برای دانش آموزان نیازمند خوزستان در مهربانه حمایت کردم. از شما هم دعوت می‌کنم در این کار خیر سهیم شوید