https://meda-meda.ru/2019/01/28/%d5%a5%d5%bd-%d6%87-%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%ab%d6%84%d5%bd-%d5%be%d5%a5%d6%80%d5%bb%d5%ab%d5%b6-%d6%85%d6%80%d5%a5%d6%80%d5%ab%d5%b6-%d5%a9%d5%ab%d6%80%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%be%d5%b8%d6%80/
Ես և ընտանիքս վերջին օրերին թիրախավորված կերպով ենթարկվում ենք սպառնալիքների, մասսայական վարկաբեկման համացանցային տիրույթում