https://jitiem.ru/pozitiv/skazala-sestre-vnuka-s-soboj-ne-privozi.html
Сказала сестре-внука с собой не привози