Don't have Telegram yet? Try it now!
https://interestory.ru/%d5%b0%d5%ab%d5%b4%d5%a1-3%d6%8933-%d5%a7-%d5%b8%d6%82-%d5%a5%d5%bd-%d5%b6%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%af%d5%a8-%d5%a3%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b4-%d5%b8%d6%80%d5%b8%d5%be%d5%b0%d5%a5%d5%bf/
«Հիմա 3։33 է, ու ես նամակը գրում եմ, որովհետև… Եթե հանկարծ ասեն՝ Գևորգը չկш… ». ահա թե ինչ հուզիչ նամակ են գտել Գևորգ Կիրակոսյանի հարազատները նրա բջջայինից