Don't have Telegram yet? Try it now!
https://interesnienovsti.ru/%d5%b0%d5%a5%d5%bf%d5%a1%d6%84%d6%80%d6%84%d5%ab%d6%80-%d5%a7/63-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a1%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%a5%d5%b4-%d5%bf%d5%be%d5%a5%d5%ac-%d5%ae/
63 տարեկանում հայտարարություն եմ տվել ծանոթությունների կայքում։Պատմեմ թե ինչ տղամարդիկ էին փորձում ծանոթանալ ինձ հետ