Don't have Telegram yet? Try it now!
https://info-cool.ru/2020/11/21/%d5%af%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a5%d6%84-%d5%ab%d5%b6%d5%b1-%d5%bf%d5%ab%d5%af%d5%ab%d5%b6-%d5%bc%d5%ab%d5%bf%d5%a1-%d5%a1%d5%b5%d5%a4-%d5%b4%d5%ab-%d5%b9%d5%a6%d5%a1%d5%b6%d5%a3%d5%a8-%d5%bd%d6%80/
«Կներեք ինձ, տիկին Ռիտա: Այդ մի (չ)զանգը սրտիս ծանրացած մի մեծ քար դարձավ…» ի՞նչ է պատմում Սամվել Ֆարմանյանը