Don't have Telegram yet? Try it now!
https://info-cool.ru/2020/11/20/%d5%b3%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%b0%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d6%83%d5%a1%d5%af%d5%b8%d5%b2-%d5%ac%d5%a1%d5%af%d5%b8%d5%bf-%d5%ac%d5%b8%d6%82%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%bf%d5%b6%d5%a5%d5%9b%d6%80/
«Ճանապարհներ փակող լակոտ-լուկուտնե՛ր, դո՞ւք, թե՞ ձեր տերերը չեն հասկանում, որ չի՛ կարելի փակել…»