Don't have Telegram yet? Try it now!
https://info-cool.ru/2020/06/21/%d5%a9%d5%a5%d5%bd%d5%bf%e2%80%a4-%d5%b8%d5%9e%d6%80-%d5%a2%d5%a1%d5%aa%d5%a1%d5%af%d5%ab%d6%81-%d5%a4%d5%b8%d6%82%d6%84-%d5%af%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d6%80%d5%a5%d5%ab%d6%84-%d5%ad%d5%b4/
Թեստ․ Ո՞ր բաժակից դուք կնախընտրեիք խմել ինչ-որ բան,ընտրելով բաժակները կիմանաք ձեր մասին նոր բաներ․