Don't have Telegram yet? Try it now!
https://info-cool.ru/2018/12/05/%d5%aa%d5%a1%d5%b4%d5%a5%d6%80-%d5%b7%d5%a1%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a1%d5%af-%d5%a1%d5%b5%d5%bd-%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%a4%d5%a8-%d6%84%d5%a1%d5%b5%d5%ac%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a7%d6%80-%d5%b1%d5%b5/
Ժամեր շարունակ այս մարդը քայլում էր ձյան վրա․ Այն, ինչ ստացվեց վերջում, իսկական հրաշք է և անհավանական գեղեցիկ