https://ihmir.ru/otnosheniya/kto-formiruet-otnosheniya-mezhdu-otcom-i-detmi.html
Кто формирует отношения между отцом и детьми?