Don't have Telegram yet? Try it now!
https://goodlookingnews.ru/%d5%b0%d5%a5%d5%bf%d5%a1%d6%84%d6%80%d6%84%d5%ab%d6%80/%d6%85%d5%bd%d5%ab%d5%ba%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%ab%d5%b6-%d5%af%d5%b8%d5%b9-%d5%a5%d5%b6%d6%84-%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b9%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%a4%d5%be%d5%a5%d5%ac/
ՕՍԻՊՅԱՆԻՆ ԿՈՉ ԵՆՔ ԱՆՈՒՄ ՉԱՌԱՋՆՈՐԴՎԵԼ ԱՐԱՄ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆԻ ՀԵՏ ՆԱԽԿԻՆՈՒՄ ՈՒՆԵՑԱԾ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԿՈՆՖԼԻԿՏՈՎ