Don't have Telegram yet? Try it now!
https://goodlookingnews.ru/%d5%b0%d5%a5%d5%bf%d5%a1%d6%84%d6%80%d6%84%d5%ab%d6%80/%d5%be%d5%ab%d5%a5%d5%bf%d5%b6%d5%a1%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b6%d5%ab%d5%af%d5%b8%d5%ac%d5%ab-%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%af%d5%a1%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b4%d5%a2-%d5%ba%d5%a1%d5%b7/
Վիետնամում Նիկոլի ներկայությամբ պաշտոնական ճաշը ուղեկցվել է հայկական երաժշտությամբ…տեսանյութ