Don't have Telegram yet? Try it now!
https://goodlookingnews.ru/%d5%b0%d5%a5%d5%bf%d5%a1%d6%84%d6%80%d6%84%d5%ab%d6%80/%d5%ba%d5%b8%d6%82%d5%bf%d5%ab%d5%b6%d5%a8-%d5%b4%d5%a5%d5%af-%d5%a1%d5%b6%d5%a3%d5%a1%d5%b4-%d6%87%d5%bd-%d5%a2%d5%a1%d6%81%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%bf%d5%a5%d6%81-%d5%b8%d6%80-%d5%b4%d5%a1/
«Պուտինը մեկ անգամ ևս բացահայտեց, որ մարտի 1-ի սպանդն իրականացվել է իր պատվերով և անմիջական հովանավորությամ». Մարատ Բաղդասարյան