Don't have Telegram yet? Try it now!
https://goodlookingnews.ru/%d5%b0%d5%a5%d5%bf%d5%a1%d6%84%d6%80%d6%84%d5%ab%d6%80/%d5%b8%d6%80%d5%ba%d5%a5%d5%bd-%d5%ae%d5%a1%d5%b2%d6%80%d5%9d-%d5%a1%d5%be%d5%b8%d5%b5%d5%ab-%d5%a1%d5%a6%d5%a1-%d5%bf%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%ae-%d5%bf%d5%a1-%d6%80%d5%a1%d5%ae%d6%84%d5%b6/
«Որպես ծաղր՝ Ավոյի ազա տագրած տա րածքները հանձնեց հերոսի ծննդ յան օրը». Ալեքսանդր Կոչուբաև