Don't have Telegram yet? Try it now!
https://goodlookingnews.ru/%d5%b0%d5%a5%d5%bf%d5%a1%d6%84%d6%80%d6%84%d5%ab%d6%80/%d5%b8%d6%80%d5%b8%d5%b6%d6%84-%d5%a5%d5%b6-%d5%be%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%b4%d5%ab%d5%b6-d-%d5%ab-%d6%85%d5%a3%d5%bf%d5%a1%d5%af%d5%a1%d6%80-%d5%b0%d5%a1%d5%bf%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82/
Որոնք են վիտամին D-ի օգտակար հատկությունները և ինչ խնդիրներ են առաջանում այս տարրի դեֆիցիտի դեպքում