Don't have Telegram yet? Try it now!
https://goodlookingnews.ru/%d5%b0%d5%a5%d5%bf%d5%a1%d6%84%d6%80%d6%84%d5%ab%d6%80/%d5%b6%d5%b8%d5%b5%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%ab-2-%d5%ab-%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%b2%d5%a1%d5%a3%d5%b8%d6%82%d5%b7%d5%a1%d5%af-%d5%bb%d6%80%d5%b0%d5%b8%d5%bd%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d6%85%d6%80%d5%be/
Նոյեմբերի 2-ի աստղագուշակ. Ջրհոսներ օրվա ընթացքում հնարավոր են մի շարք դժվարություններ