Don't have Telegram yet? Try it now!
https://goodlookingnews.ru/%d5%b0%d5%a5%d5%bf%d5%a1%d6%84%d6%80%d6%84%d5%ab%d6%80/%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%a1%d5%b0%d5%a8-%d5%a1%d6%80%d6%84%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d5%a6%d5%b6-%d5%b9%d5%a1%d6%80%d5%ac%d5%a6%d5%ab%d5%b6-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%b8/
Նախագահը արքայազն Չարլզին Հայաստանում այգի է նվիրել. «Շատ փոքր է, տեղը չեմ ասի, որ չգնաք նկարեք». Aravot.am