Don't have Telegram yet? Try it now!
https://goodlookingnews.ru/%d5%b0%d5%a5%d5%bf%d5%a1%d6%84%d6%80%d6%84%d5%ab%d6%80/%d5%b4%d5%a5%d5%b6%d6%84%d5%9d-%d5%b0%d5%b0%d5%af-%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%bd-%d5%b7%d5%a1%d5%bf-%d5%b4%d5%a5%d5%b2%d6%84%d5%a5%d6%80-%d5%a5%d5%b6%d6%84-%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a5/
Մենք՝ ՀՀԿ-ականներս շատ մեղքեր ենք ունեցել, բայց Վեհարաններ չենք փակել. Շարմազանովը չի դադարում փնովել ներկա իշխանություններին…տեսանյութ