Don't have Telegram yet? Try it now!
https://goodlookingnews.ru/%d5%b0%d5%a5%d5%bf%d5%a1%d6%84%d6%80%d6%84%d5%ab%d6%80/%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%a4%d5%ab%d5%af-%d5%a9%d6%84%d5%a1%d5%ae-%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a5%d5%b6-%d5%a1%d5%b4%d5%a5%d5%b6-%d5%ab%d5%b6%d5%b9%d5%ab-%d5%be%d6%80%d5%a1%d6%89-%d5%ab%d5%b6%d5%b9%d6%84/
Մարդիկ թքած ունեն ամեն ինչի վրա։ «Ինչքան ա՞ սենց շարունակվելու». Անդրեյ Միսաքյան:ՄԱՔՍԻՄԱԼ ՏԱՐԱԾԵԼ!!!