Don't have Telegram yet? Try it now!
https://goodlookingnews.ru/%d5%b0%d5%a5%d5%bf%d5%a1%d6%84%d6%80%d6%84%d5%ab%d6%80/%d5%b0%d5%a1%d5%b5-%d5%a9%d5%b8%d6%82%d6%80%d6%84%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%bd%d5%a1%d5%b0%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%a8-%d5%b0%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%ae-16-%d5%a1%d5%b4%d5%b5%d5%a1-%d5%a9%d5%b8%d6%82%d6%80/
Հայ-թուրքական սահմանը հատած 16-ամյա թուրք տղայի հայրը ՀՀ վարչապետին խնդրում է ներել և որդուն վերադարձնել ընտանիքին